Close

TASQUES DOMÈSTIQUES

Les tasques domèstiques són el conjunt de treballs que es realitzen per tal de tenir la casa endreçada, organitzada i neta. 

 

Rentar, escombrar, fregar i fer el menjar en són alguns exemples.

 

Cada vegada hi ha més cases on es reparteixen les feines de casa entre dones i homes, però sovint són les dones qui fan aquesta tasca que gairebé mai està reconeguda.